" Ajaloo konspekt gümnaasiumile " - Karin Lippus

Õpikud, õppekirjandus

MÜÜDUD

Õppevahend õpetajale ja õpilasele on mõeldud XI klassi ajalookursuse täiendamiseks. Konspekti autor, Prantsuse Lütseumi ajalooõpetaja Karin Lippus, on pidanud silmas ainetundide arvu nädalas ja jaganud materjali vastavalt peatükkide kaupa. Kasutatud on uusimat informatsiooni viimastel aastatel ilmunud eestikeelsetest raamatutest. Lisatud on kaarte, jooniseid jm illustreerivat materjali. Trükise lõpus on põhjalik kasutatud ja soovitatava kirjanduse nimekiri iga läbitud teema kohta. Esimene osa lõpeb Vana-Rooma riigi hävinguga, käsitledes ka ristiusu kujunemist. Väljaanne haakub nii kirjastuse Koolibri vastavate õpikutega kui ka teiste analoogsete väljaannetega. 
Teksti sees ja peatükkide lõpus olevad täiendavad ning kordavad küsimused eeldavad nii iseseisvat tööd kui ka tööd õpikuga. 
Ajaloo ainenõukogu soovitab kasutada lisamaterjalina.

 


Kujundanud Terje Hütt.