" Ajaloo konspekt gümnaasiumile III " - Karin Lippus

Õpikud, õppekirjandus

MÜÜDUD

Ajaloo konspekti gümnaasiumile kolmas osa on 11. klassi ajalookursuse konspekti jätk, mis on üles ehitatud samamoodi nagu eelmised osad. Väljaanne keskendub Euroopa uusajale, hõlmates aega 17. sajandist kuni I maailmasõjani. Lähemalt vaadeldakse absolutismi- ja valgustusajastut ning revolutsioone Euroopas, samuti Põhja-Ameerika arengut, Saksamaa ja Itaalia ühendamist ning rahvusvahelisi suhteid. Küsimused ja ülesanded tekstis ja peatükkide lõpus eeldavad nii konspekti kui ka vastava õpiku ning muude väljaannete kasutamist.

 


Kujundanud Neeme Koskaru.