" Sinuga ja sinuta " - Juhan Liiv

Luuletused, poeemid

Hind:9.60EUR

 
Eesti kirjandusklassiku Juhan Liivi (1864-1913) mahukaim luulevalimik, sisaldab ka seni avaldamata värsse. Luuletuste järjestamisel on arvestatud nende trükki jõudmise kronoloogiat. Kasutatud on käsikirjalisi materjale, lisatud koostamispõhimõtted, kommentaarid ning pealkirjade ja esivärsside alfabeetiline register.

 

Koostanud Aarne Vinkel.

Kujundanud Paul Luhtein.