" Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat XXXIX " - Heiki Pärdi, Toivo Sikka ja Ivi Tammaru

Teatmeteosed

Hind:2.60EUR

XXXIX aastaraamat pühendab suurema osa oma mahust eesti rahvakunstile. Käsitletakse aga ka selliseid teemasid nagu toitumine, kultusekivid ja Kaukaasia eestlaste matusekombestik.

(eesti, saksa, inglise ja vene keeles)