" Maalri-, tapeetimis- ja klaasimistööd " - A.E.Surzanenko

Käsiraamatud

Hind:2.60EUR

Raamat sisaldab põhiteatmeid maalri-, klaasimis- ja tapeetimistööde tehnoloogiast. Suurt tähelepanu on pööratud nende mehhaniseerimisele ja organiseerimise küsimustele ning täiustatud tööriistade kasutamisele.
Raamatus on toodud andmeid ehitusmaterjalidest, mida kasutatakse pindade värvimisel ja põrandate katmisel. Lisaks käsitletakse laiendatult mõisteid kelme moodustamisest ja lakk- ning värvkatetest kui konstruktsioonide kaitsevahenditest.
Ühtlasi on esitatud ka värviõpetuse alused.