"Mikroökonoomika (1. osa)" Helje Kaldaru

Majandus, äri, õigus, riik|Õpikud, õppekirjandus

Hind:4.00EUR

Õpik käsitleb mikroökonoomikat matemaatiliste mudelite vahendusel. 

Mikroökonoomikas lähtutakse majandusprobleemide käsitlemisel ja modelleerimisel üksikust majandussubjektist, läbivateks meetoditeks on marginaalanalüüs ja optimeerimisprintsiibi rakendused. 

Käesolevas raamatus käsitletakse mikroökonoomika teoreetilisi aluseid, majapidamiste teooriat ja firmateooriat.