"Mikroökonoomika (2.osa)" Helje Kaldaru

Majandus, äri, õigus, riik|Õpikud, õppekirjandus

Hind:4.00EUR

Käesolev väljaanne on teine jagu kolmeosalisest kõrgkooliõpikust, mis annab süstemaatilise ülevaate mikroökonoomikast. Autori konseptsiooni kohaselt võib seda käsitada kui kindlapiirilist spetsiifilist teoreetilist majandusmudelit.

Selles raamatus käsitletavad teemad:

  • Turuvormid. Täielik konkurents
  • Monopol. Monopolistlik konkurents
  • Oligopolimudelid
  • Konkurentsimajanduse tasakaal
  • Tootmise ja vahetuse efektiivsus. Heaolu maksimeerimine
  • Tootmise ja tarbimise välismõjud
  • Avalikud hüvised. Informatsiooni asümeetria