"Loomade elu. Selgrootud I" sarja 1. köide

Loodus, zoloogia, bioloogia|Teatmeteosed

Hind:5.50EUR

 

Esimene köide seitsmeköitelisest teatmeteosest "Loomade elu". Antud köide käsileb selgrootutest ainurakseid, käsnu, ainuõõsseid, kammloomi, usse, pärgloomi, sammalloomi ja käsijalgseid. Kirjeldatakse tähtsamaid liike, nende arenemist, levikut ja praktilist tähtsust.