"Loomade elu. Linnud" sarja 6. köide

Loodus, zoloogia, bioloogia|Väliskirjandus

Hind:5.50EUR

 

 

Kuues köide seitsmeköitelisest teatmeteosest "Loomade elu". Antud köide käsitleb linde. Kirjeldatakse lindude liigirikkust, arenemist, levikut, arvukust ja praktilist tähtsust. Suuremat tähelepanu on pööratud tähtsamatele ja bioloogiliselt huvitavamatele liikidele.