" Emakeele Seltsi aastaraamat 33 " - P.Ariste

Teatmeteosed

Hind:2.30EUR

Käesoleva aastaraamatuga tähistatakse prof. Huno Rätsepa 60. sünnipäeva. Juubilarist räägivad H. Õim ja prof. P. Ariste. Tuuakse ära H. Rätsepa tööde bibliograafia. Mitmed autorid käsitlevad sõnavaraprobleeme, põgusalt puudutatakse ka muid keeleküsimusi. Kultuuriloolist ja memuaarilist materjali pakuvad A. Kals, R. Ritsing ja R. Põldmäe. Raamatu lõpul tuuakse tähtpäevakirjutisi ning ES-i 1987. a. tegevuskroonikat