" Meditsiiniterminite lühendeid " - Laine Trapido

Teatmeteosed

MÜÜDUD

Käsiraamatu «Meditsiiniterminite lühendeid» teise, parandatud ja täiendatud trüki koostamisel on üldjoontes juhindutud samadest põhimõtetest, mis on ära toodud esimese, 1999. aastal ilmunud trüki eessõnas.
Välja on jäetud suur hulk mittemeditsiinilisi ja ka meditsiini piirialadest suhteliselt kaugeid termineid. Korrastatud on, vastavalt ametlikule nomenklatuurile, bioloogilisi taksonoomilisi nimetusi nii mikroobide, viiruste, parasiitide kui ka kõrgemate taimede ja loomade osas.
Käesolevas raamatus on avaldatud umbes 300 uut lühendit. Enamik uute märksõnade, mõistete ning organisatsioonide lühendeist on saadud uusimatest teatmeteostest, meditsiiniajakirjadest, vastavatest erialastest sõnaraamatutest ja entsüklopeediatest.