" Kodumaa tiibadel " - Arnold Nugis, Oleg Poletajev

Ajalugu

Hind:1.60EUR

Kogumik jutustusi eesti lendureist, kes võtsid aktiivselt osa Nõukogude lennuväe ja tsiviilõhulaevastiku loomisest ja tugevdamisest.
Kõik, kellest selles kogumikus jutustatakse, on jätnud märgatava jälje Nõukogude lennunduse ajalukku, on oma ennastsalgava töö ja sõjaliste kangelastegudega andnud kaaluka panuse suure Nõukogude kodumaa võimsuse tugevdamisse ja tema kuulsuse suurendamisse.
Raamatut võib mõneti pidada samade autorite 1977. aastal vene keeles ilmunud raamatu «Leegitsevad aastad» järjeks.