" Psühhiaatria minevik ja tänapäev " - Jüri Saarma

Psühholoogia, pedagoogika

Hind:2.30EUR

Raamatus antakse populaarteaduslik ülevaade meditsiini ühe komplitseerituma ning kõige suuremat resonantsi omava eriala vastuoluderikkast arengust läbi aegade. Näidatakse, kuidas pikaajalise ideoloogilise võitluse tulemusena materjalistlikel seisukohtadel baseeruv psühhiaatria on tänapäevaks saavutanud juhtiva koha. Iseloomustatakse psühhiaatrilist abi, mille kõige eesrindlikumad organisatsioonilised vormid on välja kujundatud Nõukogude Liidu ühtse tervishoiusüsteemi raamides.
Raamat on määratud laiale lugejaskonnale.

 Sisukord:

  • Ürgajastu inimene ja psüühikahäired
  • Psühhiaatria alged antiikkultuuride rüpes
  • Demonomaania keskaja kristlikus Euroopas
  • Hullumeelsete varjupaikadest tänapäeva psühhiaatriakliinikuteni
  • Uusaja psühhiaatria umbtänavaid
  • Nõukogude psühhiaatria saavutused
  • Psühhiaatria arengust Eestis