" Teeninduse effektiivne edendamine / sari NLKP XXVI kongressi otsused ellu " - Hans Jalasto

Punanurk

MÜÜDUD

Autor, majandusteaduste kandidaat, käsitleb brosüüris teeninduse olemust ja kohta rahvamajanduses, tema arengut aastail 1971 - 1980, aga eriti kümnendal viisaastakul, üksikute teenindusharude ja teeninduse kui koondrahvamajandusharu edasiarendamise ülesandeid, samuti teenindusökonoomika aktuaalseid probleeme. Brosüüri lõpus esitab autor teeninduse väikese oskussõnastiku. Mõeldud laiale lugejaskonnnale.