" Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslik Raamatukogu " - A.Kirsel

Teatmeteosed

Hind:1.20EUR

Ülevaade raamatukogu ajaloost ja tänapäevast, raamatukogu fondidest, kataloogidest, lugejate teenindamisest ja bibliograafilisest tööst.
Lisades on juhendid kirjanduse leidmiseks kataloogidest ja raamatukogu fondide peegeldumisest kataloogides.