" Meie muutuv elulaad " - E.Hion, M.Lauristin, P.Vihalemm

Ajalugu

Hind:1.60EUR

Autorid, Tartu Riikliku Ülikooli žurnalistika kateedri õppejõud ja Eesti Raadio erikorrespodent, käsitlevad raamatus elulaadi probleeme sotsiaalse statistika, sotsioloogiliste valikuurimuste ja konkreetsete elujuhtumite põhjal. Materjal pärineb TRÜ-s tehtud uurimustest ja Eesti Raadio saatesarjast «Meie elu lugu».
Illustreeritud fotodega.