" Käitumisest " - Iina Aasmaa

Käsiraamatud

Hind:1.00EUR

Käesoleva raamatuga pakutakse lugejale kommunistlikule moraalile põhinevate käitumisnormide ja -reeglite rakendusi. Teose eesmärgiks on anda vajalikku abi ja juhendeid käitumisalastes küsimustes. 
Raamatu kirjutamisel on kasutatud sotsialismimaade vastavat kirjandust, samuti varem ilmunud eestikeelseid kui ka kapitalistlike maade kaasaegseid ja vanemaid käitumisalaseid raamatuid, viimaseid kriitiliselt, kommunistliku moraali aspektist lähtudes.