" Meie ja planeet " - Jakov Joffe

Teatmeteosed

Hind:1.20EUR

Tõlkeväljaanne pakub huvitavaid andmeid meie riigi majanduse arengu kohta revolutsioonijärgsetest aastatest kuni tänapäevani. NSV Liidu kohta toodud andmeid kõrvutatakse kapitalimaade arengu näitajatega. Raamatus on ere ning huvitav teatmematerjal, mis annab tunnistust liiduvabariikide majanduslikest ja sotsiaalsetest saavutustest NSV Liidu eksisteerimise 60 aasta vältel.
Raamat on mõeldud eeskätt propagandistidele, aga ka üliõpilastele ning kõigile Nõukogude majanduse arengust ja faktikirjandusest huvitatud lugejaile.