" Murduvas maailmas " - Daniel Palgi

Loomingu Raamatukogu

Hind:2.80EUR

 
Autentsed memuaarid esimese iseseisvusaja kirjanduselust hakkavad paratamatult otsa saama koos ühe inimpõlve kadumisega. «Murduvas maailmas» on arvatavasti üks viimaseid ehtsaid «pealtnägija tunnistusi».
Daniel Palgi (2. III 1899 Võõpsu - 18. I 1988 Peedu) lõpetas Tartu Ülikooli 1928 mag. phil. kraadiga ning tegutses aastail 1929-1940 Eesti Kirjanduse Seltsi teadusliku sekretärina, 1934-1940 oli ajakirja «Eesti Kirjandus» vastutav toimetaja. 1940-1947 töötas kirjastuses, 1947-1950 täitis vastloodud Keele ja Kirjanduse Instituudi direktori kohuseid, 1953-1959 oli TRÜ aspirantuuri juhataja.
Mälestuste kirjutamist alustas D. Palgi 1954. aastal. Lõplik redaktsioon valmis 5. detsembril 1965. Käsikirjas ei ole ridagi mugandatud tollaste tsensuurinõuete kohaseks, nii et mälestused saavad vabalt ilmuda alles vabas Eestis.