" Vene keel - minu arm " - Lauri Leesi

Õpikud, õppekirjandus

MÜÜDUD

Käesolev vene keele õpik on mõeldud neile pisikestele eestlastele, kes Venemaa ja vene keele vastu varjamatut huvi tunnevad ning sooviksid nii ühe kui teisega lähemalt tutvuda. On ju vene keel inglise, prantsuse või saksa keele kõrval samuti tähtis kultuurkeel.
Õppija vanus ei ole tähtis. Meie õpiku järgi võivad vene keelt õppida 7-70-aastased lapsed. Me eeldame vaid, et emakeeles lugemine ja kirjutamine on juba omaseks saanud ja uue keele lisandumine ei ohusta emakeele omandamist.
Meie õpikus on õpilase raamat, õpetaja raamat ja harjutuste raamat ühtede kaante vahel.
Lauri Leesi