" Esperanto keele õpik " - Jaan Ojalo

Õpikud, õppekirjandus

Hind:2.60EUR

 
Õpik koosneb 27 õppetunnist, mis sisaldavad esperanto keele grammatikat ja harjutusi õpitu kinnistamiseks. Lisatud on esperantokeelseid lugemispalu.
Õpiku lõpus leiduv esperanto-eesti sõnastik võimaldab arendada igapäevast vestlust olustikulistel teemadel ning hõlbustab kirjanduse ja ajakirjanduse lugemist.
Õpik on mõeldud iseõppijaile.