" Internetipsühholoogia " - Patricia Wallace

Arvutid, internet

MÜÜDUD

Põnev ja asjatundlik uurimus interneti mõjust nii isiklikele, tööalastele kui sotsiaalsetele suhetele. Uus, elektrooniline keskkond võimaldab meil loobuda piirangutest ja kasutada suhtlusvorme, millest me muidu unistadagi ei julge. Autor analüüsib emotsionaalse intelligentsuse avaldumisvorme ja mulje kujundamist võrgus ning anonüümsuse mõju inimsuhetele.

  • Internet psühholoogilises kontekstis
  • Maskid ja maskeraad võrgus
  • Agressiooni küberpsühholoogia
  • Anonüümsed intiimsuhted
  • Internetipornograafia psühholoogilised aspektid
  • Internetisõltuvuse tekkepõhjused
  • Sooküsimused internetis

    Patricia Wallace töötab John Hopkinsi Ülikoolis Andekate Noorte Keskuses infoteenuste ja instrueerimistehnoloogia vanemdirektorina. Ta on interaktiivse psühholoogiateemalise CD-ROMi PRISM autor ning koos Jeffrey Goldsteiniga kirjutanud psühholoogiaõpiku «Sissejuhatus psühholoogiasse».