" Tallinna vanadest apteekidest " - Heino Gustavson

Ajalugu

Hind:7.20EUR
  • Mis oli Tallinnas enne Raeapteeki?
  • Endisaegsetest apteekidest
  • Õpilasest apteekriks
  • Vabamüügiapteegid
  • Sõjaväeapteegid
  • Tsiviilraviasutuste apteegid
  • Tallinna apteekrite konkurendid
  • Organisatsioonid ja haldus
  • Kasutatud allikmaterjal ja kirjandus