" Remonditööd " - L.Aadusoo, R.Anton, U.Essenson

Ehitus, tehnika, elektroonika

Hind:4.60EUR

Käsiraamatus on vaatluse all põllutöömasinate remonditööde tehnoloogia. Tutvustatakse remonditööde organiseerimist, normimist ja finantseerimise korda. Antakse ülevaade remondi tehnilistest tingimustest ning töökoja elektrivarustusest. On käsitletud ka keskkonnakaitset ja ohutustehnikat. 
Käsiraamat on vajalik remonditöökodade juhatajaile ning majandite insener-tehnilistele töötajatele.