" Toota köögivilja rohkem ja odavamalt " - Eerik Pakosta

Põllumajandus, loomakasvatus

Hind:2.60EUR

Brošüüris antakse ülevaade vabariigi köögiviljakasvatuse arengust alates 1950. aastast, selle olukorrast käesoleval ajal ja perspektiivse väljaarendamise probleemidest elanikkonna tervislikul toitumisel. Põhjendatakse köögivilja vajadust inimese tervisliku toitumise korraldamisel ning tuuakse olulisemad puudused elanikkonna köögiviljaga varustamisel (köögivilja vähesus, kitsas sortiment, terav hooajalisus jne).
Köögivilja suurtootmise kohta spetsialiseeritud köögiviljakasvatuse sovhoosides antakse tähtsamate majanduslike näitajate analüüs ning soovitused köögivilja ökonoomsemaks tootmiseks. 
Raamat on mõeldud nii majandite töötajatele kui ka individuaalaiapidjatele ning kõigile neile, kes tunnevad huvi tervisliku toitumise probleemide vastu.