" Eesti ajakirjanduse teed ja ristteed " - Juhan Peegel, Krista Aru, Sergei Issakov, Ea Jansen, Epp Lauk

Ajalugu

Hind:9.60EUR

Eesti ajakirjanduse arengust (XVII sajandist XX sajandini).

 

Esimene ülevaade Eesti ajakirjanduse ajaloost selle päris algusest kuni aastani 1900. 
Raamat on ühtlasi esimene osa teoksil olevast pikemast Eesti ajakirjandusloo üldkäsitlusest, mis ulatub välja meie päevini.