" Lukksepatööd " - Nikolai Makijenko

Ehitus, tehnika, elektroonika

Hind:8.00EUR

Raamatus kirjeldatakse lukksepa töökoha organiseerimist, kõiki lukksepatöö üldoperatsioone, lukksepa töös kasutatavaid tööriistu, rakiseid ja seadmeid, vaadeldakse tööriistade valmistamise tehnoloogilisi protsesse ning lukksepatööde mehhaniseerimise viise. 
Raamatus on antud küllalt täielikud andmed metallidest ja sulamitest, nende omadustest, saamisviisidest, töötlemisest ja rakendamisest. 
Raamat on ette nähtud noortöölistele, kuid seda võib kasutada ka lukksepatöö õpetamisel üldhariduslikus keskkoolis ja tööliste kvalifikatsioonitõstmise kursustel.