"Leeriõpik Nr. 1. Maailma usundid" Maija-Liisa Mauranen

Religioon, usundid

Hind:3.00EUR

 

Maailma usundid.

 

Leeriõpik, mis annab selge ja paljude illustratsioonidega ülevaate maailma suurte religioonide kujunemisest. Sobib tarvitada kooli religiooniõpetuse tundides ja muidu religioonihuvilistel.