" Põllumajandusloomade sigimine " - Julius Tehver

Põllumajandus, loomakasvatus

Hind:5.60EUR

Raamat selgitab põllumajandusloomade sigimist puudutavaid küsimusi. Raamat on monograafiline ja püüab rahuldada eriti nende lugejate huvisid, kes on sigimisbioloogiliste küsimustega tutvunud ülikoolis. Põllumajandusloomade kõrval käsitletakse ka teisi kodu- ja laboratoorseid loomi ning kodulinde. 

Teine, parandatud trükk.