" Eesti 1920 - Iseseisvuse Esimene Rahuaasta " - Jüri Ant

Ajalugu

MÜÜDUD

1920. aasta oli Eesti ajaloos sündmusterohke. Sel aastal sõlmiti Tartu rahu, võeti vastu põhiseadus, toimusid Riigikogu valimised, konstitueerus EKP, algas maareformi elluviimine. Välispoliitilises elus taotleti aktiivselt Eesti tunnustamist teiste riikide poolt. Loodi üpris asjalikud kaubandussuhted Nõukogude Venemaaga. Tülitseti Lätiga piiri pärast. Aastat iseloomustas terav klassivõitlus, majanduslikud streigid vaheldusid poliitilistega, ilmnesid mitmed sügavad vastuolud riigis.
Ajaloodoktor Jüri Andi raamat on mõeldud Eesti ajaloost huvitatute laiale ringile.