" Tsiviilkaitse " - P.G.Jakubovski

Õpikud, õppekirjandus

Hind:2.30EUR

Õpik keskkoolile.

 

 • Sissejuhatus
 • Kahjustuskollete (mürgituskollete) iseloomustus
 • Tsiviilkaitse ehitised
 • Individuaalsed kaitsevahendid
 • Toiduainete, loomasööda, veevõtukohtade ja loomade kaitsmine mürgistuse eest
 • Elanikkonna käitumine ja tegutsemine vaenlase kallaletungi ohu ja tsiviilkaitse signaalide puhul
 • Kiiritusluure ja dosimeetrilise kontrolli aparaadid
 • Keemialuure aparaadid
 • Kahjustuskollete luure
 • Päästetööd kahjustuskoldes
 • Maastiku, ruumide, rõivaste ja jalatsite kahhjutustamine. Inimeste sanitaarkorrastus