"Mässav planeet 2" - George E. Vandeman

Religioon, usundid

Hind:2.60EUR

Sa ei ole seda raamatut kätte võtnud juhuslikult. Ka kirjutatud pole see juhuslikult. See on televisioonijutlustaja George E. Vandemani 25 aastase töö vili. Ainult Jumal võib need leheküljed elama panna. Ainult Tema Sõna võib inimhinge puudutada, seda tervistada ja muuta.

 

 

Sisu:

V osa. KONFLIKT INIMHINGES

- Minu pöördumise lugu

- Ininhinge tsitadell

- Inimhinge kaks peajuurt

VI osa. KUIDAS OLLA VORMIS

- Pärast pulmakellade helinat

- Jumalikust tervistamisest

- Kuidas mitte iial väsida

VII osa. USTAVUSE KÜSIMUS

- Mind ristiti

- Jumal ja mina töötame koos

- Minu usutunnistus

VIII osa. MUL TULEB TEGEMIST TEHA NENDE PROBLEEMIDEGA

- Parapsühholoogia maskeraad

- Tõde on see, mis vahet teeb

- Mõelgem kohtupäevale!