" Kirjandus muutuvas maailmas " - Heino Puhvel

Teatmeteosed

Hind:1.60EUR

Kogumik sisaldab meie ühe silmapaistvama kirjandusteadlase ja -kriitiku Heino Puhveli viimase aja loomingut. Siin leidub nii kirjandusloolisi kui ka kirjandusteoreetilisi uurimusi, arvustusi, ettekandeid sümpoosionidel, tähtpäevakirjutisi jm. Autori üldistavad sõnavõtud kaasaegse eesti proosa kohta äratavad tähelepanu nn. suurte, internatsionaalse tähendusega probleemide rõhutatud esiletõstmise tõttu.