" Pensionäri meelespea " - Gustav Sarri

Käsiraamatud

MÜÜDUD

Brošüür informeerib lugejaskonda põhilisest, mida on vaja teada pensionile siirdumisel: millised pensionid on olemas, kuidas pensioni taotleda, kuidas seda ümber arvutada, millest oleneb selle suurus, kuidas toimub pensioni väljamaksmine jm.